שיק פעסווארד


די אימעיל אדרעס מוז זיין די זעלבע ווי די פון דיין פראפייל. אויב האסטו עס נישט געטוישט אין דיין קאנטראל פאנעל, איז עס די זעלבע ווי די מיט וואס דו האסט דיך איינגעשריבן.