פארמעק אלע פארום קוקיס

ווילסט טאקע מבער זיין דעם חמץ?...